Våra medarbetare

Möt oss på Mediamind

Digitala Strateger

Mikael Haraldsson

Niclas Kruse

Digital strateg

Telefon: 076-878 41 28

niclas.kruse@mediamind.se

Erik Gulliksson

Rasmus Simons

Projektledare

Telefon: 070-030 38 10

rasmus.simons@mediamind.se

Johannes Karsberg

Produktchef/ Digital strateg

Telefon: 070-223 88 50
johannes.karsberg@mediamind.se

John Mooney

Digital strateg

Telefon: 070-312 21 79

john.mooney@mediamind.se

Mikaela Roxenmo Espinola

Produktions- och leveransansvarig

Telefon: 070-090 46 86

mikaela@mediamind.se

David Sobh

Projektledare Seminarier/ Styrelseledamot

Telefon: 070-972 87 06

david.sobh@mediamind.se

Peter Tegelberg

Peter Tegelberg

Digital strateg

Telefon: 072-172 45 77

peter.tegelberg@mediamind.se

Ida Lundén

Digital strateg / Delägare

Telefon: 070-725 17 06

ida.lunden@mediamind.se

Marcus Hultmark

Digital strateg

Telefon: 070-238 38 83

marcus.hultmark@mediamind.se

Ray Edqvist

Digital strateg

ray.edqvist@mediamind.se

SEO

Helene Johansson

SEO-strateg / Utbildning

Telefon: 070-738 00 88

helene.johansson@mediamind.se

Matilda Kreem

Tobias Vuorelma

SEA & Sociala medier

Niklas Åström

Ansvarig SEA / Campaign manager

Telefon: 072-002 02 23

niklas.astrom@mediamind.se

Tomas Eriksson

Campaign manager – SEA

Telefon: 073-460 97 47

tomas.eriksson@mediamind.se

Peter Tegelberg

Kristina Ekman

Social media manager

Telefon: 070-403 30 10

kristina.ekman@mediamind.se

Utbildning & Seminarier

Oskar Alm

Seminarie- och Utbildningsansvarig

oskar.alm@mediamind.se

Webb

Shezi Muhammed

Webbutvecklare/designer

Telefon: 070-749 13 44

shezi@mediamind.se

Lisa Boman

Webbutvecklare/designer
SEO-strateg

Telefon: 076-555 60 55
lisa.boman@mediamind.se

Ekonomi

Marcus Jildecrona

Byråchef / Ekonomi & Styrelseordförande

Telefon: 070-602 20 60

marcus.jildecrona@mediamind.se

Paula Sandin

Löne- & Ekonomiansvarig

Telefon: 070-592 59 61

paula.sandin@mediamind.se