Våra medarbetare

Möt oss på Mediamind

Digitala Strateger

Jakob Ekdahl

VD och Försäljningschef

Telefon: 070-295 24 76

jakob.ekdahl@mediamind.se

Niclas Kruse

Digital Strateg

Telefon: 076-878 41 28

niclas.kruse@mediamind.se

Erik Gulliksson

Rasmus Simons

Projektledare

Telefon: 070-030 38 10

rasmus.simons@mediamind.se

Johannes Karsberg

Chef Webbteamet/Digital Strateg/ HR/Styrelseledamot

Telefon: 070-223 88 50
johannes.karsberg@mediamind.se

Mikael Haraldsson

Digital Strateg / Kontorschef Borås

Telefon: 073-520 42 41

mikael.haraldsson@mediamind.se

John Mooney

Digital Strateg

Telefon: 070-312 21 79

john.mooney@mediamind.se

Mikaela Roxenmo Espinola

Kampanjplanerare & Digital Strateg

Telefon: 070-090 46 86

mikaela@mediamind.se

Peter Tegelberg

Peter Tegelberg

Digital Strateg

Telefon: 072-172 45 77

peter.tegelberg@mediamind.se

Ida Lundén

Tjänstledig

Telefon: 070-725 17 06

ida.lunden@mediamind.se

Marcus Hultmark

Digital Strateg

Telefon: 070-238 38 83

marcus.hultmark@mediamind.se

David Sobh

Mediekoordinator/Styrelseledamot

Telefon: 070-972 87 06

david.sobh@mediamind.se

SEO

Markus Ekberg

Ansvarig SEO / SEO-Strateg

Telefon: 070-389 87 03

markus.ekberg@mediamind.se

Helene Johansson

SEO-Strateg / Utbildning

Telefon: 070-738 00 88

helene.johansson@mediamind.se

Susanna Tiderud

SEA & Sociala medier

Niklas Åström

Ansvarig SEA / Campaign Manager

Telefon: 072-002 02 23

niklas.astrom@mediamind.se

Tomas Eriksson

Campaign Manager – SEA

Telefon: 073-460 97 47

tomas.eriksson@mediamind.se

Peter Tegelberg

Kristina Ekman

Social Media Manager

Telefon: 070-403 30 10

kristina.ekman@mediamind.se

Utbildning & Seminarier

Oskar Alm

Seminarie- och Utbildningsansvarig

Telefon: 076-555 60 55

oskar.alm@mediamind.se

Caroline Halvarson

Projektledare Seminarier & Utbildningar

Telefon: 070-145 76 14

caroline.halvarson@mediamind.se

Webb & Content writer

Shezi Muhammed

Webbutvecklare/designer

Telefon: 070-749 13 44

shezi@mediamind.se

Sara Algoz

Webbutvecklare/designer

Telefon: 073-697 91 64

sara.algoz@mediamind.se

Lisa Boman

Webbutvecklare/designer 
SEO-Specialist

lisa.boman@mediamind.se

Peter Tegelberg

Dina Samuelsson

Ekonomi

Marcus Jildecrona

Styrelseordförande och Ekonomichef

Telefon: 070-602 20 60

marcus.jildecrona@mediamind.se

Paula Sandin

Löne- & Ekonomiansvarig

Telefon: 070-592 59 61

paula.sandin@mediamind.se

Peter Tegelberg

Gabriella Wramdemark