Mediaminds Integritetspolicy

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att använda Mediamind tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder e-post för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

 

Vad räknas som personuppgifter?

När du är kund hos oss, eller prenumererar på vårt nyhetsbrev, lämnar du ut personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara:

Direkt identifierande personuppgifter

 • Namn
 • E-postadress

Indirekt identifierande information

 • Din arbetsplats
 • Din yrkesroll

Relaterad information

 • Detaljer om de tjänster du har köpt av oss
 • Dina kursresultat eller utvärderingsresultat hos oss

 

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du:

 • Skickar e-post till oss
 • Beställer en tjänst

Vi kan också få information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Det kan vara direkt, indirekt eller relaterad information som vi får när du är i kontakt med oss. Se stycket Vad räknas som personuppgifter.

Vad gör vi med din information?

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal med oss, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att vi ska kunna kommunicera med dig.

Information för att ingå avtal eller utföra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:

 • Syfte med behandlingen
 • Avtal, genomförande och fakturering av tjänster
 • Ta betalt för tjänster
 • Anställa eller anlita medarbetare eller konsulter
 • Informera om Mediamind verksamhet
 • Marknadsföra Mediamind med exempel från din verksamhet
 • Marknadsföring och försäljning

Information för att kommunicera med dig

Vi kan använda information om dig för att:

 • Berätta om våra tjänster och erbjudanden
 • Skicka nyhetsbrev
 • Undersöka hur nöjd du är som kund
 • Rättslig grund Avtal
 • Rättslig förpliktelse Avtal
 • Samtycke
 • Intresseavvägning

Om du inte vill ha den här sortens information från oss kan du kontakta oss på hello@mediamind.se.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om Mediamind eller en väsentlig del av Mediamind tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Mediamind kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

När samlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få viss information eller nyhetsbrev eller ingå avtal med oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Mediamind samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss eller när du deltar på ett av våra seminarier som vi anordnar eller på annat sätt har kontakt med Mediamind. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster eller vid begärd information om våra tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med Mediamind och för att Mediamind ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Som kund hos Mediamind

De personuppgifter Mediamind samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp av våra tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer

För dig som är besökare till vår webbplats

De personuppgifter Mediamind samlar in och behandlar om dig som besökare till vår webbplats är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • IP-adress och information om din användning av Mediaminds webbplats

Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du använder dig av vårt nyhetsbrev, blogg och sociala kanaler samt vilka event du anmält dig till

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. I annat fall lagras personuppgifter när:

 • Du laddar ner en guide eller annan fil via ett formulär
 • Du startar en chat
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller önskar mer information från oss om våra tjänster
 • På annat sätt lämnar över personuppgifter till oss digitalt, exempelvis via kontaktformulär eller anmälan till utbildning, event och seminarium

Utöver uppräkningen ovan behandlar Mediamind personuppgifter om besökare av vår webbplats även i syfte att:

 • Möjliggöra kommunikation med dig som besökare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter
Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den.

Rätt till tillgång
Du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller kon- sumenträttslagstiftning.

Ändring av integritetspolicy

Denna policy kan komma att ändras utifall nya direktiv tas fram samt att nya tjänster och produkter tillkommer.

Cookiepolicy på Mediamind

Vad är Cookies?

Cookies är små textfiler som skickas till din dator via webbläsaren när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll.

Vad använder Mediamind cookies till?

Cookies spåras med hjälp av trackers, med olika syften. Det handlar enbart om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårt produktutbud.

Överförs information till en tredjepart?

Som kund hos Mediamind

Vi rekommenderar att ni uppdaterar er integritetspolicy i enlighet med GDPR och därmed informera besökarna till hemsidan om användningen av cookies. Vidare är vår rekommendation att ni begär in samtycken exempelvis om ni använder vissa funktioner i Google Analytics, använder sig av spårningspixlar som facebookpixel eller använder remarketingannonser, eller även om man använder cookies för att fånga in personuppgifter.

Hur sparas informationen?

Google Analytics
Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för Mediamind kopplade till webbplatsen. Mediamind har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google.  Besök Google Analytics hemsida för att läsa mer.

Facebook Pixel
Informationen i dessa cookies, förs över till Facebook endast för att de kunna bygga relevanta målgrupper. Mediamind har ingen direkt tillgång till denna användardata. Besök Facebooks hemsida för att läsa mer.

Linkedin
Informationen i dessa cookies, förs över till LinkedIn endast för att de kunna bygga relevanta målgrupper. Mediamind har ingen direkt tillgång till denna användardata. Besök Linkedins hemsida för att läsa mer.

När lagrar Mediamind cookies?

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. Om du väljer att inte ge oss ditt samtycke för användning av cookies på vår webbplats kommer en cookie sparas på din dator i enbart syfte för att komma ihåg ditt val.

Dina rättigheter

En del föredrar att inte använda cookies. I de flesta webbläsare kan du därför välja själv hur cookies ska hanteras.

I vissa webbläsare begränsas eller raderas cookies. Därför rekommenderar vi att du granskar inställningarna för cookies och annonser. I vissa webbläsare får du mer exakt kontroll i och med att du kan ange regler för hur cookies ska hanteras på olika webbplatser. Det innebär att du kan ange att cookies endast ska tillåtas från webbplatser som du litar på.

Kontakta oss (Personuppgiftsansvarig)

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Har du frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på hello@mediamind.se.

Profit Solutions Sweden AB är registrerat hos Bolagsverket och äger varumärket Mediamind.
Organisationsnummer: 556127-7350
Adress: Skolgatan 6, 753 11 Uppsala
Telefon: 018-430 06 00.

Profit Solutions Sweden AB dataskyddspolicy uppdaterades senast 2021-02-17