SEM - Google Ads & Bing

SEM (Search Engine Marketing) handlar om att genom Sponsrade länkar synas på sökmotorerna. SEM kan vara ett effektivt sätt att nå rätt målgrupp när de själva söker efter en specifik produkt eller tjänst.

SEM Sponsrade länkar – Google Ads & Bing Ads

För oss på Mediamind handlar SEM om att ditt företag ska konvertera på absolut bästa sätt genom Google Ads och sponsrade länkar på övriga sökmotorer såsom Bing Ads på Bing. All personal på Mediamind som arbetar med detta är certifierade av både Google och Bing. Google Ads dominerar marknaden idag men vi använder oss gärna av Bing som ett komplement beroende på bransch och vilken målgrupp vi vill vända oss mot. Ofta är klicken betydligt billigare på Bing och betalningen sker ändå per klick, så ofta blir CPC lägre än på Google. Nackdelen är givetvis att sökvolymerna är kraftigt begränsade. Vårt uppdrag handlar om att ta fram relevanta annonskampanjer och vikta dem rätt mellan sökmotorerna så konverteringen blir så hög som möjligt. Mediamind jobbar både med stora E-handelskunder men även med lite mindre företag – synonymt för alla våra kunder är att de har ett stort behov av att exponeras på Sökmotorerna på ett lönsamt sätt.

Mediamind - Google Premier Partner

Mediamind är sedan en tid tillbaks Google Premier Partner (eller Google Premium Partner som man ibland kan höra vissa säga). Utnämningen som endast ett fåtal byråer i Sverige har innebär att Mediamind uppfyller Googles högt ställda kvalitetskrav och att man jobbar mot större kunder och konton med ett bevisat gott resultat. För oss på Mediamind är utmärkelsen ett kvitto på på det enorma arbete som våra anställda bedriver dagligen för att få nöjda kunder med hög konvertering och utväxling av sin investering. Mediamind är Google Premier partner inom Google Ads, Mobilannonsering och Displayannonsering.

Vill du veta mer om våra övriga produkter?