BLOGG

Dags att byta till GA4

Publicerad den 5 maj, 2023

Nu är det hög tid att byta till GA4. Den 1 juli 2023 säger vi hej då till Google Analytics tidigare version Universal och välkomnar Google Analytics 4.

Google Analytics 4 är inte en marginell vidareutveckling av tidigare versioner utan bygger på en helt ny datamodell.

Eftersom datamodellen ändras i och med GA4 kommer heller inga historiska data finnas tillgängligt i det nya verktyget. All din tidigare insamlade data i Universal Analytics går inte att överföra till den nya versionen.

Några Skillnader på Universal mot GA4

 • Inga sidvisningar – allt är händelserGoogle analyttics går från att vara sessionsbaserat till att bli eventbaserat. Universal Analytics spårning är baserad på sidvisningar. I nya Google Analytics 4 räknas i stället en sidvisning som ett event, vilket innebär att alla interaktioner en användare gör kommer att räknas som olika events.
  I Ga4 har användarinteraktion därmed större fokus än sessioner.
  Användare räknas på olika sätt
  Mätvärdena skiljer sig för användare. Universal Analytics primära användarmätvärde är totalt antal användare. I GA4 är primära användarmätvärdet aktiva användare. Aktiva användare I Ga4 är användare som haft en engagerad session på sidan under de senaste 28 dagarna. Eftersom som antalet användare räknas på olika sätt kan trafik från samma period se annorlunda ut i UA mot en GA4.
 • Anonymiserat
  Till skillnad från gamla Google Analytics har Google anpassat nya Google Analytics till de krav som idag ställs på integritet i webbanalysverktyg. IP-adresser i Ga4 är alltid anonymiserade.
 • Ingen vy egendom
  Universal Analytics har tre nivåer som är konto, egendom och vy. GA4 har enbart konto- och egendomsnivåer.
 • Rapporter
  GA4 är mer komplext och det finns inte lika många standardrapporter som tidigare. I Ga4 ges större möjligheter att sätta upp egna rapporter med det man själv är intresserad av.