BLOGG

Hur hållbar är en Google-sökning?

Publicerad den 9 jun, 2021

I tider då Elon Musks Tesla upphör med Bitcoin-köp på grund av kryptovalutans miljöpåverkan, kan man fråga sig, vilken miljöpåverkan har en Google sökning?

Motsvarar en halv kanna vatten.. eller?

I en uppmärksammad artikel som skrevs 2009 påstod forskare på Harvard att en typisk Google-sökning motsvarar ungefär hälften av den energi som krävs för att koka en kanna vatten, eller ungefär 7 gram koldioxid. Det påstods också Google drar mer energi än andra sökmotorer på grund av att man använder fler databaser än andra i stora datacentraler runt om i världen som drar mycket energi. Senare gick dock Google till försvar och menade att det i själva verket drar 0.2 gram koldioxid för en Google sökning, och författarna till orginalstudien menade i en senare artikel att de blivit felciterade gällande kanna-vatten-liknelsen. Google själva menade till exempel att 1000 google sökningar motsvarar att vad en genomsnittsbil i EU släpper ut på 1 kilometers färd.

bitcoinKryptovalutan Bitcoin drar så mycket el att ett riskkapitalbolag i New York tagit över ett helt kolkraftverk för att ge ström åt Bitcoin-mining.

Videostreaming – den verkliga energiboven

En större bov gällande utsläpp har visat sig vara streaming av videor av alla dess slag, på grund av dess stora dataanvändning. Att streama en tvåtimmarsfilm i HD på Netflix drar enligt forskare samma energi som det skulle krävas att koka 10 kannor vatten. Googles Videosite YouTube, som står för 15% av världens totala internetanvändning drar enligt forskare lika mycket ström årligen som det tar att ge energi åt en större stad likt Glasgow.

Företaget Alphabet (Googles) energianvändning i gigawatttimmar 2011-2019 enligt siten Statista. Som jämförelse förbrukade Uppsala län ungefär 2932 gigawattimmar 2019.

Google ska bli klimatneutralt

Google har i varje fall åtagit sig ambitiösa satsningar för att minska och helt ta bort sitt koldioxidavtryck, och har som mål att helt drivas av fossilfri energi vid år 2030. Detta ska lösas genom bland annat smarta system som kan beräkna vart i världen det finns tillgänglig fossilfri energi och i realtid flytta serveranvändning dit. Även sociala mediejätten Facebook har satsat på förnybar el för sina serverhallar i och med miljardsatsningarna på serverhallar i Luleå. Det kalla klimatet ger också naturlig nedkylning till de värmealstrande servrarna.